Tag Telinga Elektronik

Tag Telinga Elektronik

Dengan kemajuan sains dan teknologi, penternakan tradisional secara beransur-ansur berkembang menjadi penternakan haiwan pintar moden, dan kebanyakan haiwan diuruskan dengan cara yang paling mudah, paling mudah dan cepat. Penggunaan teknologi RFID dalam penternakan mengoptimumkan mod pengurusan, mempercepatkan pemodenan dan maklumat penternakan, dan penggunaan telefon bimbit RFID frekuensi rendah dalam penternakan. Pembiakan ternakan pintar adalah berdasarkan penerapan teknologi utama Internet of Things. Ia menggunakan teknologi RFID untuk mengenal pasti haiwan dan barangan, menggunakan peranti pegang tangan RFID untuk mengenal pasti dan menguruskan haiwan dan barangan berkaitan, dan menghantar data yang dikenal pasti oleh peranti pegang tangan RFID kepada sistem pengurusan untuk mencapai tujuan pertanian pintar dan pengurusan pintar.